Bemutatkozó

2015. szeptember végén nagy sikerrel zárult a GEOMATECH országos, kiemelt közoktatásfejlesztési projekt. A munka eredményeként előállt 1800 digitális tananyag valamint a hozzájuk kapcsolódó felhasználói módszertani ajánlás, és az országban összesen 957 iskolából 2517 fő ismerte meg és alkalmazza a GEOMATECH rendszert! Igy a Geomatech program az elmúlt 8 év legsikeresebb komplex digitális pedagógiai innovációs programjává vált.

A projekt kezdeményezői, irányítói és szakmai kulcsszereplői  kifejezetten  érdekeltek  abban,  hogy a projekt eredményei megmaradjanak és célunk, hogy az átadott tudás és az ebből származó érték fennmaradjon, továbbá, hogy a 2517 képzett pedagógus kolléga aktív részvételével egy valós, működő, azonos szakmai értékekkel rendelkező tudásközösség jöjjön létre.

Ennek érdekében alapítottuk meg a Magyar Digitális Oktatási Egyesületet (www.mdoe.hu), amelynek kiemelt célja az MTMI képzés digitális tartalmi és módszertani megújítása, a modern digitális oktatási technológiák és módszerek széleskörű használatának ösztönzése és támogatása a köznevelés teljes rendszerében.

Ennek érdekében végzett konkrét tevékenységei: 

  • a szakmai tudásközösség létrehozása, működtetése és szakmai támogatása;
  • korszerű, digitális/mobil, innovatív oktatási eszközök, oktatás-technológiák, pedagógiai módszerek kifejlesztése, képzése, népszerűsítése és alkalmazásának támogatása;
  • a tanulók tanulási motivációjának és eredményességének növelése a digitális eszközök alkalmazásán keresztül;
  • a tanulók MTMI tantárgyakhoz fűződő viszonyának a javítása, és a diákok e tantárgyakra épülő életpályák felé orientálása.

Hisszük, hogy ehhez szükség van  olyan  pedagógusokra,  akik  használják a GEOMATECH és más digitális tananyagokat az óráikon, akik készek fejlődni és tanulni, és tudásukat másokkal a tantestületben, vagy szakmai barátaikkal megosztani. Olyan diákokra, akik ismerik és szeretik alkalmazni a digitális tanulás eszközeit, valamint olyan iskolákra, ahol élmény tanulni és tanítani.

Az Egyesület kifejezett célja, hogy az oktatás valamennyi szereplőjét (pedagógusok, iskola vezetés, intézmények, szakemberek és támogatók)  bevonja, és Segítő tagjai számára – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – szakmai munkájukhoz, fejlődésükhöz valamint pedagógiai értékelésükhöz hatékony támogatást adjon. Az Egyesület által kínált lehetőségekről és előnyökről részletesen tájékozódhat honlapunkon.

Az Egyesület  határozott  törekvése,  hogy  belátható időn belül pályázatok útján meg tudja teremteni a fenti célok eléréséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket, és ezen keresztül a fenti előnyöket elsődlegesen, de nem kizárólagos módon tagjai számára biztosítani tudja.

Last modified: Sunday, 23 December 2018, 8:39 AM