Értékek leolvasása koordináta-rendszerben

KERESÉS

Feladat

Általában nem törődünk azzal, hogy pontosan hány Celsius fok testünk hőmérséklete. Amikor azonban betegek vagyunk, fontos a láz mérése, és szükség esetén a csillapítása. A kórházban a beteg emberek lázát két-három óránként mérik. 

A rajzlapon egy beteg ember napi testhőmérsékletének ingadozását, lázgörbéjét láthatod. Olvasd le a grafikon pontjainak koordinátáit, és az értékeket írd be táblázatba!

A rajzlapon egy beteg ember napi testhőmérsékletének ingadozása, lázgörbéje látható. A grafikon pontjainak leolvasása és az értékek táblázatba rendezése után a tanulók a munkájukról visszajelzést az Ellenőrzés gomb () használatával kaphatnak. Az Újra gomb () új grafikont jelenít meg, és új feladat megoldását teszi lehetővé.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Értékek leolvasása koordináta-rendszerben

Egy sík pontjai helyének meghatározásához két adat szükséges. Például két különböző, egymást a 0 pontban metsző számegyenessel már egyértelmű a helymeghatározás a síkban.

koordináta-rendszer

A derékszögű koordináta-rendszert két egymásra merőleges számegyenes alkotja. 

  • A számegyenesek neve: x tengely és y tengely
  • A két tengely közös pontját origónak nevezzük
  • A két számegyenes a síkot négy síknegyedre osztja.

Példa

Olvassuk le a C pont helyét a koordináta-rendszerben!

koordináta-rendszer

A C ponton áthaladó, az x tengelyre merőleges egyenes az x tengelyt a -3 pontban metszi. Ez a C pont első koordinátája.

A C ponton áthaladó, az y tengelyre merőleges egyenes az y tengelyt a 4 pontban metszi. Ez a C pont második koordinátája.

A C pont első koordinátája -3, a második koordinátája 4, röviden: C(-3;4).


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:15 AM