Értékek ábrázolása koordináta-rendszerben

KERESÉS

Feladat

A levegő hőmérséklete egy nap folyamán a Nap látszólagos járását követi.
Reggel és este a Nap alacsonyan jár, ilyenkor a napsugarak hajlásszöge kicsi, ezért a felmelegedés gyengébb. A Nap délben jár legmagasabban, a hajlásszög ekkor a legnagyobb, és ekkor a legerősebb a felmelegedés. Éjszaka a levegő lehűl, mert ilyenkor csak kisugárzás van. A levegő hőmérséklete évszakonként is változik.

A rajzlapon egy napi hőmérséklet ingadozását bemutató táblázatot látsz.

Olvasd le a táblázat értékeit és ábrázold a koordináta-rendszerben!

A tanulónak a rajzlapon látható táblázat alapján kell ábrázolnia napi hőmérséklet ingadozását. Az x tengelyen található kék pontok függőleges irányban tetszőlegesen elmozdíthatóak. 
Az Ellenőrzés gomb () visszajelzést ad a tanulónak. Az Újra gomb () megnyomására új adatokkal folytatható a gyakorlás.


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Síkbeli alakzatok, sokszögek

Az egyenesen való tájékozódáshoz egy adat elegendő. A számegyenesen minden számhoz pontosan egy pont tartozik.

számegyenes

Egy sík pontjai helyének meghatározásához két adat szükséges. Például két különböző, egymást a 0 pontban metsző számegyenessel már egyértelmű a helymeghatározás a síkban.

koordináta-rendszer

A derékszögű koordináta-rendszert két egymásra merőleges számegyenes alkotja. 

  • A számegyenesek neve: x tengely és y tengely
  • A két tengely közös pontját origónak nevezzük
  • A két számegyenes a síkot négy síknegyedre osztja.

Példa

Olvassuk le a C pont helyét a koordináta-rendszerben!

pont ábrázolás

Megoldás

A C ponton áthaladó, az x tengelyre merőleges egyenes az x tengelyt a -3 pontban metszi. Ez a C pont első koordinátája.
A C ponton áthaladó, az y tengelyre merőleges egyenes az y tengelyt a 4 pontban metszi. Ez a C pont második koordinátája.
A C pont első koordinátája -3, a második koordinátája 4, röviden: C (-3;4).


példa koordináta

Az A pont első koordinátája 2, a második koordinátája 4. Röviden: A(2;4).
A B pont első koordinátája 4, a második koordinátája 2. Röviden: B(4;2)
A számpárok esetén a számok sorrendje különböző, ezért különböző pontokat határoznak meg a koordináta-rendszerben.

A derékszögű koordináta-rendszerben a sík minden pontjához rendelhető egy rendezett számpár (két szám meghatározott sorrendben.)
Minden rendezett számpár egyértelműen meghatároz egy pontot a síkon. (Például a (0; 0) számpár az origót.)


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:15 AM