Tizedes törtek nagyság szerinti sorba rendezése

KERESÉS

Feladat

A mindennapi életben sokszor találkozhatunk tizedes törtekkel. A mérések eredménye gyakran tizedes tört (például: 1,5 kg, 3,25 m).

A tizedesvessző két részre osztja a tizedes törtet: az egész helyi értékeken álló számjegyeket választja el a tört helyi értékeken álló számjegyektől.

A tízes számrendszerben az egészek helyi értékei az 1, 10, 100, 1000 stb.

Az 1-nek a tizedrésze az 1 tized, századrésze az 1 század, ezredrésze az 1 ezred – ezeket a helyi értékeket az 1-nél kisebb számok leírására használjuk.

Húzd a számokat ábrázoló kártyákat a rajzlap alján található téglalapokba. Figyelj a sorrendre!

A tanuló feladata az, hogy a színes kártyákon olvasható tizedes törteket a lap alján található téglalapokba helyezze, mégpedig növekvő sorrendben. 

Az Ellenőrzés gomb () minden megoldásról visszajelzést ad, a hibás sorrend javítható.

Az Újra gombbal () új feladat indítható, és ez a művelet tetszőleges alkalommal megismételhető.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Tizedes törtek ábrázolása a számegyenesen

Ha a számegyenesen a szomszédos egészek közötti szakaszt 10 egyenlő részre osztjuk, megkapjuk a tizedek helyét:

Ha a számegyenesen a szomszédos tizedek közötti szakaszt 10 egyenlő részre osztjuk, megkapjuk a századok helyét:

Ha a számegyenesen a szomszédos századok közötti szakaszt 10 egyenlő részre osztjuk, megkapjuk az ezredek helyét:

Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése

A tizedes tört végére akárhány nullát írhatunk, vagy onnan akárhány nullát elhagyhatunk, a tört értéke nem változik.

Például:

A tizedes törtek összehasonlításakor is segíthet a bővítés és az egyszerűsítés.

Például:

3 comma 6 space greater than 3 comma space 58 space m e r t space 3 comma 6 space equals space 3 comma 60 space rightwards double arrow 3 comma 60 greater than 3 comma 58

negative 0 comma 60 space less than space minus 0 comma 070 comma space m e r t space minus space 0 comma 07 space rightwards double arrow space minus 0 comma 60 space less than space minus 0 comma 07


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:07 AM