Közönséges törtek tizedes tört alakban

KERESÉS

Feladat

Egy érték - több alakban
Fél = 0,5 = begin mathsize 12px style 1 half end style
Másfél = 1,5 = begin mathsize 12px style 2 over 3 end style

Határozd meg a törtek tizedes tört értékét!
Kerekíts két tizedesjegyre!

A tanuló feladata az, hogy a képernyőn látható törtszámokat tizedes tört alakban felírja.
Az Ellenőrzés gomb () minden megoldásról visszajelzést ad, a hibás megoldás javítható.
Helyes megoldás után az Újra gombra () kattintással a feladat tetszőleges alkalommal újra indítható.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Véges tizedes törtek

A tört alakban írt számot mindig fel lehet írni tizedes tört alakban úgy, hogy a tört számlálóját elosztjuk a nevezőjével.

Például:

12 over 6 equals 12 colon 6 equals 2 space space space space space space 4 over 5 equals 4 colon 5 equals 0 comma 8 space space space space space space 7 over 8 equals 7 colon 8 equals 0 comma 875 space space space space space space 12 over 5 equals 12 colon 5 equals 2 comma 4

Ha a tört alakban írt számnak van olyan bővített alakja, amelyben a nevező 10, 100, 1000 stb., akkor az átírást bővítéssel célszerű megoldani. 

Például:

12 over 5 equals 24 over 10 equals 2 comma 4 space space space space space space 3 over 20 equals 15 over 100 equals 0 comma 15 space space space space space space space space 7 over 40 equals 175 over 1000 equals 0 comma 175

Végtelen szakaszos tizedes törtek

Ha nem tudjuk úgy bővíteni a törtet, hogy a nevezője 10, 100, 100 stb. legyen, akkor elosztjuk a számlálót a nevezővel. Az osztás során lesz olyan maradék, ami már korábban szerepelt, és innen kezdve a maradékok ismétlődnek. 

Példa:

1 over 9 equals 1 colon 9 Végezzük el az osztást!

Az osztás során röviden ezt így jelöljük:

1 over 9 equals 0 comma 111... space 0 comma i

Példa:

3 over 11 equals 3 colon 11 Végezzük el az osztást!

Az osztás során röviden ezt így jelöljük:

3 over 11 equals 0 comma 2727... equals 0 comma 27 with. space space. on top

A hányados ismétlődő részét szakasznak nevezzük. 

Az ismétlődő szakasz első és utolsó számjegyére pontot teszünk. 

 Például:

2 comma 345345... equals 2 comma 345 with. space space space space space. on top

Az ilyen tizedes törteket végtelen szakaszos tizedes törteknek nevezzük. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:05 AM