Terület mérése

KERESÉS

Feladat

Lakásunk fontos jellemzője az alapterület. Eladáskor, vásárláskor és felújításkor is erre az adatra van szükségünk.

A rajzlapon egy lakásalaprajz látható, méretezéssel.

Számítsd ki hány m2-nyi anyag kell a kérdésben megadott helyiségek burkolásához külön-külön! Ezután határozd meg a lakás alapterületét összesen!

Figyelj, a belső falak nem számítanak bele az alapterületbe!

Az alkalmazásban a tizedesvessző helyett írj pontot!

A tanulók munkájukról visszajelzést az Ellenőrzés gomb () használatával kaphatnak. A hibás megoldás javítható.

Az Újra gomb () új feladat megoldását teszi lehetővé.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Terület mérése

A téglalap területének meghatározásakor az oldalak hosszából következtethetünk arra, hogy hány egységnégyzettel lehet lefedni a téglalapot.

Például:

A képen látható téglalap oldalai 10 és 6 egység hosszúak. Egy sorban 10 egységnégyzet van, 6 ilyen sor fedi le a téglalapot. 6·10 = 60, tehát 60 egységnégyzet területével egyenlő a téglalap területe.

Példa

Határozzuk meg a téglalapok területét!

T = 40 · 13 mm2 = 520 mm2

Ha a és b hosszát azonos egységben adtuk meg, akkor T = a·b területegység.
A négyzet területe T= a·a területegység

Tizedes törttel való szorzás

Mekkora az ábrán látható szőnyeg területe, ha oldalai 1,8 m és 2,4 m hosszúak?

Megoldás

Mivel a szőnyeg téglalap alakú, ezért a területe: t = 1,8 · 2,4 m2

Első lehetőség: a tizedes törteket átírjuk tört alakú számokká, s alkalmazzuk a törtek szorzására tanult szabályt.

18 over 10 space times 24 over 10 equals fraction numerator 18 times 24 over denominator 10 times 10 end fraction equals 432 over 100 equals 4 comma 32

Tehát a szőnyeg 4,32 m2-es

Második lehetőség: Az adatokat átváltjuk dm-re, így két egész számot kell összeszorozzuk, és azután az eredményt visszaalakítjuk m2-re.  

a = 1,8 m = 18 dm 
b = 2,4 m = 24 dm
T = 18 · 24 dm2 = 432 dm2 = 4,32 m2


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:04 AM