Törtek kivonása

KERESÉS

Feladat

A hétköznapi életben gyakran használunk tört mennyiségeket: háromnegyed óra, fél kilogramm, negyed liter. A törtek kivonását gyakorolhatod a feladat megoldása során.

A rajzlapon egyenlő részekre osztott körlapokat látsz, ezek segítenek a kivonásban.

Olvasd le a tört értékét, majd végezd el a műveletet!

A tanulók a munkájukról visszajelzést az Ellenőrzés gomb () használatával kapnak. A hibás megoldás javítható.

Az Újra gomb () új feladat megoldását teszi lehetővé.

Az alkalmazás a tört értékének egyszerűsített és bővített formáját is helyesnek fogadja el.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Törtek összeadása

Két egyenlő nevezőjű törtet úgy adhatunk össze, hogy a részek számát (a számlálókat) összeadjuk, ez lesz az összeg számlálója, az egyenlő nevező az összeg nevezője.

Például:

törtek összeadása

Különböző nevezőjű törteket úgy adhatunk össze, illetve vonhatunk ki, hogy előbb bővítéssel vagy egyszerűsítéssel azonos nevezőjű törtekké alakítjuk azokat.

Például:

A törtek összeadásakor és kivonásakor a zárójeleket ugyanúgy bonthatjuk föl, ahogyan azt az egész számoknál tanultuk.

Például:

tört szamegyenes

Törtek kivonása

Két egyenlő nevezőjű törtet úgy vonhatunk ki, hogy a kisebbítendő számlálójából kivonjuk a kivonandó számlálóját, a különbség nevezője a közös nevező lesz.

Például:

törtek kivonása

Különböző nevezőjű törteket úgy adhatunk össze, illetve vonhatunk ki, hogy előbb bővítéssel vagy egyszerűsítéssel azonos nevezőjű törtekké alakítjuk azokat.

Például:

törtek kivonása

A törtek összeadásakor és kivonásakor a zárójeleket ugyanúgy bonthatjuk föl, ahogyan azt az egész számoknál tanultuk.

Például:

tört szamegyenes


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:03 AM