Mennyiségek és mérésük – szögek fajtái

KERESÉS

Feladat

Keresd a helyét! Melyik szög, melyik halmazba tartozik?

Csoportosítsd a megadott szögeket a mérete alapján!

A rajzlapon tíz szög mérete jelenik meg. Ezeket kell a tanulónak a megfelelő halmazba húzni: hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, homorúszög, teljes szög.

Az „Ellenőrzés” () gomb minden halmazról visszajelzést ad, a hibás megoldás javítható.
Helyes megoldás után a feladat az „Újra” () gombbal tetszőleges alkalommal újra indítható.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

A szög fogalma, fajtái

Rajzoljunk egy papírra két, egy pontból induló félegyenest! Ez a két félegyenes a síkot két síkrészre osztja.

A sík egy pontjából kiinduló két félegyenes a síkot két síkrészre, két szögre bontja. A félegyenesek a szögek szárai, a közös kezdőpont a két szög csúcsa.

szög

A félegyenesek által meghatározott két síkrész, vagyis szög közül az ábrán valamilyen módon megjelöljük azt, amelyikről beszélünk.

Szögek jelölése

A szögeket jelölhetjük a görög ábécé kisbetűivel (pl. alpha), vagy úgy, hogy az egyik szár egy pontját, a szög csúcspontját és a másik szár egy pontját egymás után írjuk (pl. BCA). Mindig a középső betű jelzi a szög csúcsát.

Szögek jelölése

Két metsző egyenes szöge

A síkot két metsző egyenes szögre bontja. A keletkezett szögekre igaz, hogy alpha equals gamma space é s space beta equals delta.

két metsző egyenes

Két egymást metsző egyenes által bezárt szögön a keletkezett szögek közül a nem nagyobb szöget értjük.

A szögek fajtái

órák

  1. Ha a két szögszár merőleges egymásra, akkor az így keletkező két szög közül a kisebbet derékszögnek nevezzük. Jele:
  2. Ha két szögszár egy egyenest alkot, akkor az így keletkező mindkét szöget egyenesszögnek nevezzük.
  3. Ha a két szögszár illeszkedik egymásra, akkor a két szög közül a nagyobbat teljesszögnek, a kisebbet nullszögnek nevezzük.

Szögek fajtái

A nullszögnél nagyobb, de derékszögnél kisebb szög a hegyesszög.
A derékszögnél nagyobb, de az egyenesszögnél kisebb szög a tompaszög.
Az egyenesszögnél nagyobb, de a teljesszögnél kisebb szög a homorúszög.
A homorúszög konkáv, a többi szögfajta konvex.


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:01 AM