Diagramok, grafikonok olvasása

KERESÉS

Feladat

Az újságban, az interneten, a TV-ben gyakran látunk grafikont, amelyre néha csak rápillantunk. Ha információkat szeretnénk nyerni belőle, akkor alaposan megnézzük. Le lehet olvasni az adatokat egy grafikonról? 

A diagramról olvasd le az értékeket, majd írd az állatok darabszámát a neki megfelelő beviteli mezőbe!

A feladat: a diagramról leolvasott értékekkel kitölteni a beviteli mezőket.
Az Ellenőrzés gombbal () a tanuló visszajelzést kap munkájáról. 
Az Újra gombbal () tetszőleges számú új feladatot oldhat megSegítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Adatok leolvasása diagramokról

Olvassuk le az oszlopdiagramról, hogy mennyi volt a gyerekeknek szóló matematikai folyóirat megrendelőinek a száma (százasokra kerekítve) az elmúlt években!

oszlopdiagram

Megoldás:

A megrendelők számát az oszlopok magassága mutatja meg.

adatok táblázatban

Az oszlopdiagramon jól látható a megrendelők számának emelkedése és egymáshoz viszonyított nagysága.

Az adatok között egy adat gyakorisága az a szám, ahányszor ez az adat előfordul.

A vizsgálatban kiválasztott adatok összességét a statisztikában adatsokaságnak, vagy egyszerűen sokaságnak nevezik.

Különféle adatokat, adatsokaságokat rendezhetünk táblázatba, vagy ábrázolhatunk diagramokon: pontdiagramon, vonaldiagramon, kördiagramon, oszlopdiagramon. Ezenkívül még többféle lehetőség létezik egy adatsokaság elemeinek ábrázolására.

Minden esetben igaz, hogy a diagram segít az adatsokaság jellemzésében, láthatóvá teszi a növekedési, csökkenési viszonyokat, megmutatja az adatok többségétől kiugróan eltérő értékeket. Ezért választják a statisztikusok gyakran ezeket a nagyon szemléletes ábrázolási módokat. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 11:58 PM