Diagramok, grafikonok készítése

KERESÉS

Feladat

Az újságban, az interneten, a TV-ben gyakran látunk diagramot. Az oszlopdiagram egy nagyon széleskörűen használható diagramtípus, az adatok szemléletes megjelenését teszi lehetővé. A táblázatban az 5. osztály dolgozatjegyeit láthatod. Ábrázold ezeket az értékeket az oszlopdiagramban.

A tanuló feladata az, hogy a táblázat értékeit oszlopdiagramban ábrázolja.
Az „Ellenőrzés” gomb () visszajelzést ad, az „Újra” gomb () új feladatot indítSegítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Adatok leolvasása diagramokról

Egy televíziós vetélkedőben négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani az egyetlen helyes választ. A játékos segítséget kérhet a stúdióban ülő 100 nézőtől, akik szavaznak az egyes választási lehetőségekre.

Kérdés: Milyen elnevezést takar a dingó?

A lehetséges válaszok:

  • A: szerencsejáték;
  • B: édes gyökér;
  • C: vadkutya;
  • D: lovas szán.

Olvassuk le az oszlopdiagramról, mire szavaztak a legtöbben!

Megoldás:

A vadkutyára szavaztak a legtöbben: 79-en. A vadkutyára szavazók gyakorisága 79, a szerencsejátékra szavazók gyakorisága 11, az édes gyökérre szavazók gyakorisága 9, a lovas szánra szavazóké pedig 1.

Az adatok között egy adat gyakorisága az a szám, ahányszor ez az adat előfordul.

A vizsgálatban kiválasztott adatok összességét a statisztikában adatsokaságnak, vagy egyszerűen sokaságnak nevezik.

Különféle adatokat, adatsokaságokat rendezhetünk táblázatba, vagy ábrázolhatunk diagramokon: pontdiagramon, vonaldiagramon, kördiagramon, oszlopdiagramon. Ezenkívül még többféle lehetőség létezik egy adatsokaság elemeinek ábrázolására.

Minden esetben igaz, hogy a diagram segít az adatsokaság jellemzésében, láthatóvá teszi a növekedési, csökkenési viszonyokat, megmutatja az adatok többségétől kiugróan eltérő értékeket. Ezért választják a statisztikusok gyakran ezeket a nagyon szemléletes ábrázolási módokat. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 11:57 PM