Állítások és nyitott mondatok (Hosszúságegységek)

KERESÉS

Feladat

Ki legyen a legmagasabb? Ezt könnyű eldönteni. Mennyivel magasabb? Ezt egy kicsit nehezebb. A rajzlapon négy gyerek teljes alakos képe látható. Állítsd be mindegyik figurának a magasságát a csúszkával, aztán kattints a Kész gombra! A megjelenő állításokról döntsd el, hogy melyik igaz és melyik hamis!

A rajzlapon látható négy gyerekfigura magasságát csúszkával kell beállítani, és a „Kész” gombbal rögzíteni. Ezután dönteni kell, hogy a három állítás közül melyik igaz és melyik hamis. Az Ellenőrzés gombokkal () a tanulók visszajelzést kapnak munkájukról, az Újra gombbal () tetszőleges számú új feladatot oldhatnak meg.Segítség a feladatmegoldáshoz


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

A hosszúság mérése

A hosszúság mérésére hosszúságegységeket használunk.

 A leggyakrabban használt hosszúságegységek a kilométer, méter, centiméter, milliméter.

A hosszúságegységek közötti összefüggések:

1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm

Tizedes törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel

Vizsgáljuk meg a tizedes törtek szorzását 10-zel, 100-zal ás 1000-rel helyiérték-táblázatban is!

a) Szorzás 10-zel 

Szorzás 10-zel

A tizedes törtek 10-zel való szorzásakor minden számjegy egyet mozdul el balra a helyiérték-táblázatban, vagyis tízszer nagyobb helyi értékre kerül.

b) Szorzás 100-zal 

szorzás 100-zal

Ha 100-zal szorzunk, akkor a szorzandó minden számjegye kettőt mozdul el balra a helyiérték-táblázatban, vagyis százszor nagyobb helyi értékre kerül.

c) Szorzás 1000-rel 

szorzás 1000-trel

Ha 1000-rel szorzunk, akkor a szorzandó minden számjegye hármat mozdul el balra a helyiérték-táblázatban, vagyis ezerszer nagyobb helyi értékre kerül. A hiányzó számjegyet vagy számjegyeket a szám végén 0-val pótoljuk.

A szorzáshoz hasonlóan  végezhetjük el a 10-zel, 100-zal ás 1000-rel stb. való osztást.

a) Osztás 10-zel 

osztás 10-zel

Ha 10-zel osztunk, akkor minden számjegy egyet mozdul el jobbra a helyiérték-táblázatban, vagyis tizedakkora helyi értékre kerül.

b) Osztás 100-zal 

osztás 100-zal

Ha 100-zal osztunk, akkor minden számjegy kettőt mozdul el jobbra a helyiérték-táblázatban, vagyis századakkora helyi értékre kerül. 
A szám elején a hiányzó számjegyet vagy számjegyeket 0-val pótoljuk, ügyelve arra, hogy minden számjegy a megfelelő helyi értékre kerüljön. A tizedesvessző előtt csak egyetlen 0 állhat!

c) Osztás 1000-rel 

osztás 1000-rel

Ha 1000-rel osztunk, akkor minden számjegy hármat mozdul el jobbra a helyiérték-táblázatban, vagyis ezredakkora helyi értékre kerül. 
A szám elején a hiányzó számjegyet vagy számjegyeket 0-val pótoljuk, ügyelve arra, hogy minden számjegy a megfelelő helyi értékre kerüljön. (A tizedesvessző előtt csak egyetlen 0 állhat!)


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 11:57 PM