Nyitott mondatok

KERESÉS

Feladat

A nyitott mondat végeredménye adott. Az összes többi szám beírása a te feladatod! Próbálkozhatsz pozitív és negatív, valamint tizedes tört számokkal is! 

Írj a nyitott mondatba értékeket úgy, hogy az állítás igaz legyen!

A rajzlapon egy zárójeles feladat látható. A feladat: a nyitott mondatba értékeket helyettesíteni a racionális számok halmazából, a végeredménynek megfelelően.

A tanulók a munkájukról visszajelzést az Ellenőrzés gomb () használatával kaphatnak.

Az Újra gomb () új feladat megoldását teszi lehetővé.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Nyitott mondatok - műveletek sorrendje

Ha egy műveletben csak szorzás-osztás, illetve csak összeadás-kivonás szerepel, akkor a műveleteket balról jobbra haladva végezhetjük, vagy tetszés szerint felcserélhetjük, ha figyelembe vesszük, hogy a műveleti jel hozzátartozik a számhoz. 

Más a helyzet, ha egy műveletsorban összeadáson vagy kivonáson kívül szorzás vagy osztás is szerepel. Ilyenkor nem szabad a műveleteket egyszerűen balról jobbra haladva végezni!

Ha nincs zárójel, akkor először az osztásokat-szorzásokat kell elvégezni, és ezek után jönnek az összeadások-kivonások. 

Például:

muveletsorrend1

Úgy is elképzelhetjük, mintha a szorzásokat és osztásokat tartalmazó csoportok zárójelben lennének. 

Például: 3·2 + 5 + 7·8·2 + 52:4 = (3·2) + 5 + (7·8·2) +(52:4) = 6 + 5 + 112 +13 = 136

Ha az összeadást-kivonást az osztás vagy a szorzás előtt akarjuk elvégezni, akkor zárójelre van szükségünk. 

Például:

muveletsorrend2  

 muveletsorrend3

Ha zárójelek is vannak egy műveletsorban, akkor először a zárójelben lévő műveleteket kell elvégeznünk. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 11:55 PM