Oszlop és kördiagram 3.

KERESÉS

Feladat

Négy oszlopdiagramot látsz és négy gyereket. Az oszlopdiagramok a gyerekek jegyeinek megoszlását ábrázolják. A diagramokon balról jobbra haladva a zöld az egyesek, a sárga a kettesek, a kék a hármasok, a piros a négyesek, a lila az ötösök számát jelzi.
A leírások alapján találd ki, hogy melyik oszlopdiagram melyik gyerek jegyeit ábrázolja az alapján, amit a leírásban a jegyeikről tudunk.

A tanulónak oszlopdiagramokat kell azonosítaniuk leírások alapján.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Adatok ábrázolása diagramon

Egy 20 fős osztály tanulóinak tanult nyelvekre vonatkozó adatait ábrázoljuk diagramon!

nyelvtanulók

Megfigyelhetjük, hogy a tanulók fele angolt tanul, negyede németet és negyede franciát. 

A vizsgálatban kiválasztott adatok összességét a statisztikában adatsokaságnak, vagy egyszerűen sokaságnak nevezik.

Különféle adatokat, adatsokaságokat rendezhetünk táblázatba, vagy ábrázolhatunk diagramokon: pontdiagramon, vonaldiagramon, kördiagramon, oszlopdiagramon. Ezenkívül még többféle lehetőség létezik egy adatsokaság elemeinek ábrázolására.

Minden esetben igaz, hogy a diagram segít az adatsokaság jellemzésében, láthatóvá teszi a növekedési, csökkenési viszonyokat, megmutatja az adatok többségétől kiugróan eltérő értékeket. Ezért választják a statisztikusok gyakran ezeket a nagyon szemléletes ábrázolási módokat. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Wednesday, 27 March 2019, 12:00 AM