Oszlop és kördiagram 2.

KERESÉS

Feladat

Ugyanazokat az adatokat ábrázolhatjuk oszlop és kördiagramon is. Hasonlítsd össze az oszlop és kördiagramokat!

A tanulónak oszlop és kördiagramokat kell párosítania. Amennyiben a helyes sorszámot írta be a beviteli mezőbe mosolygós arc, egyébként szomorú arc jelenik meg az adott sorszámhoz tartozó kördiagramon.Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - videómagyarázat


Segítség a tanulónak a feladatmegoldáshoz - szöveges tananyag

Adatok ábrázolása diagramon

Egy 20 fős osztály tanulóinak tanult nyelvekre vonatkozó adatait ábrázoljuk diagramon!

nyelvtanulók

Megfigyelhetjük, hogy a tanulók fele angolt tanul, negyede németet és negyede franciát. Ezt kördiagramon is ábrázolhatjuk.

A kördiagramon a részeknek az egészhez viszonyított arányát jobban láthatjuk, mint az oszlopdiagramon.

A vizsgálatban kiválasztott adatok összességét a statisztikában adatsokaságnak, vagy egyszerűen sokaságnak nevezik.

Különféle adatokat, adatsokaságokat rendezhetünk táblázatba, vagy ábrázolhatunk diagramokon: pontdiagramon, vonaldiagramon, kördiagramon, oszlopdiagramon. Ezenkívül még többféle lehetőség létezik egy adatsokaság elemeinek ábrázolására.

Minden esetben igaz, hogy a diagram segít az adatsokaság jellemzésében, láthatóvá teszi a növekedési, csökkenési viszonyokat, megmutatja az adatok többségétől kiugróan eltérő értékeket. Ezért választják a statisztikusok gyakran ezeket a nagyon szemléletes ábrázolási módokat. 


interaktívInteraktív feladat

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 11:59 PM