12. évfolyam

Egyoldalú hipotézisvizsgálat 1

KERESÉS

Felhasználói leírás

A kaszinók rulettkerekeit rendszeresen ellenőrzik, hogy szabályosan működnek-e. A kaszinónak az a jó, ha minél többször gurítanak nullát, emiatt a vizsgálat a nullák gyakoriságára irányul. A kevés nulla a játékosnak kedvez. A felügyelet csak azt ellenőrzi, hogy a kaszinó nem károsítja-e meg szándékosan (manipulatív úton) a játékosokat. Ha a vártnál jóval többször gurítanak nullát, akkor a kaszinónak be kell állítania a kereket.

A rulettkerék ellenőrzésekor egy 500 gurításból álló próba alapján döntenek arról, hogy a kerék működése megfelelő-e (azaz nem károsítja meg a játékosokat). Az 500 próbagurításból hányszor fordulhat elő a 0 ahhoz, hogy szabályosnak tekintsük a kereket 5%-os szignifikanciaszinten? (Legalábbis ne csaljon a játékos rovására.) Másképpen fogalmazva: Legfeljebb hányszor fordulhat elő a 0 gurítás, hogy (legfeljebb) 5% legyen a hibás döntés valószínűsége? (Azaz beállíttatják a rulettkereket, pedig az szabályosan működik.)

Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához

Az Alkalmazás kirajzolja a B(500; 1/37) paraméterű binomiális eloszlás diagramját, amelyen beállítható az intervallum felső határa és kiszámolja az ehhez tartozó valószínűséget. A Gurítások száma (n) változtatható. Adott valószínűséghez meghatározza azt az intervallumot, amelybe a nullák száma az adott valószínűséggel beleesik. A „Nagyítás” csúszkával közelíthető az ábra, továbbá a Nagyítás alatti csúszkával (a kék háromszöggel) az eloszlás bármely része megjeleníthető.

Feladatok

  1. A megadott feltételek mellett (szabályos rulettkerék, 500 gurítás) a nullák száma milyen eloszlást követ és melyek a paraméterei?
  2. Állítsd be az Alkalmazásban a gurítások számát 500-ra! Ha a rulettkerék szabályos, akkor várhatóan hányszor gurítanak 0-t az 500 gurítás közül?
  3. Ha a rulettkerék szabályos, akkor mekkora annak a valószínűsége, hogy az 500-ból legfeljebb 10-szer gurítanak 0-t?
  4. Mekkora annak a valószínűsége, hogy legfeljebb 25-ször gurítanak 0-t?
  5. Fogalmazz meg az 500 gurítással kapcsolatosan olyan eseményt, amelynek a valószínűsége legalább 0,75! (Mozgasd a számegyenesen a „b” jelű pontot úgy, hogy a P értéke 0,75 vagy annál nagyobb legyen!)
  6. A számegyenesen mozgatható „b” jelű pontot állítsd be úgy, hogy a valószínűség legalább 0,95 legyen! Legfeljebb mennyi a nullák száma?
  7. A megoldást az alábbi módon is megkaphatod: a Valószínűség (P) beviteli mezőbe írd be, hogy 0.95 és olvasd le, hogy a mintában legfeljebb mennyi a nullák száma 95% valószínűséggel!
  8. A számegyenesen lévő fekete háromszög és minta elemszámának beállításával vizsgáld meg, hogy más intervallumba milyen valószínűséggel esik a nullák száma?
  9. Változtasd meg a gurítások számát és adj meg magadnak különböző szignifiakanciaszinteket (pl. 2%, 6%, 10%)! Fogalmazd meg, hogy az adott beállítások esetén mikor rendelnéd el a rulettkerék beállítását (javítását)? (Ne feledd, hogy a vizsgálataidnál feltételezted, hogy a 0 gurításának valószínűsége mindvégig 1/37 volt. A következtetésednél vagy azt kell mondanod, hogy ez a feltételezés nem tartható, vagy azt, hogy ez a feltételezés tartható.)