8. évfolyam

Pitagorasz-tangram 2.

KERESÉS

Felhasználói leírás

Pitagorasz tételét egy speciális tangram készlet segítségével bizonyítjuk be.
Egy derékszögű háromszög oldalaira négyzeteket emeltünk. Helyezd el a befogóira emelt négyzeteket az átfogóra emelt négyzetbe hézagmentesen!
Az átfogó végpontjaiban található kék színű rombuszok segítségével változtathatóak a derékszögű háromszög befogói. Válassz ki egy tetszőleges beállítást, majd kattints a „Háromszög rögzítése” jelölőnégyzetbe!
A rögzítéssel egy időben a befogókra emelt négyzeteket kisebb darabokra osztottuk. Fogd meg a pirosra színezett darabokat, és húzd az átfogóra emelt négyzetbe!
Pitagorasz tételét úgy próbáld meg bizonyítani, hogy fedd le a piros elemekkel hézag és átfedés mentesen az átfogóra emelt négyzetet!
Segítségként használhatod az „Ellenőrzés” gombot, ezt megteheted akár elemenként is. Amint egy elem a „helyére” került, annak a színe ellenőrzéskor zöldre vált.
Mit jelent az, hogyha sikerül az átdarabolást elvégezni? Próbáld saját szavaiddal megfogalmazni a tételt!

Információ

A derékszögű háromszög befogóira emelt négyzetek területének összege egyenlő az átfogóra emelt négyzet területével.

Bizonyítás

Az ábrán ABC derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek az AA1B1B, BB2C2C és a CC3A3A. Átdarabolással bizonyítjuk, hogy AA1B1B területe egyenlő a BB2C2C és CC3A3A négyzetek területének összegével.
Az AB oldalhoz tartozó magasság talppontja T, a CT egyenes T1 pontban metszi az A1B1 oldalt. A’’ a B2C2 oldalon, A’ az AA1, B’ a B1Boldalon van, D a BB2-n úgy, hogy:
CDparallel to AB, BA’’ perpendicular AB, TA’ parallel to AC, TB’ parallel to CB.
G pont a C és BA’’ metszéspontja. F a T1 pontból a TB’-re állított merőleges talppontja. E az A’ pontból a T1F-re állított merőleges talppontja. H a TT1 és az A’E szakaszok metszéspontja.
Ezekből következik, hogy az ábrán minden szakasz párhuzamos az eredeti háromszög valamelyik oldalával vagy magasságával:
AB parallel to CD parallel to CG parallel to GD parallel to AT parallel to TB parallel to A1B1 parallel to T1B1;
BC parallel to TB’ parallel to C2B2 parallel to C2A’’ parallel to A’’B parallel to TF parallel to FB’ parallel to A’E parallel to A’H parallel to HE;
CA parallel to C3A3 parallel to C2parallel to BB2 parallel to BD parallel to DB2 parallel to A’T parallel to T1parallel to T1parallel to EF;
CT parallel to AA1 parallel to BB1 parallel to TT1 parallel to BA’’ parallel to AA’ parallel to A’A1 parallel to BB’ parallel to B’B1 parallel to TH parallel to HT1 parallel to A’’G parallel to GB.
Bebizonyítjuk, hogy az ábrán azonos színnel jelölt síkidomok egybevágók.

 1. ... DGB triangle egybevágóak, mert mindkettő egybevágó az ATC triangle-gel. Mivel TA’ parallel to AC és AA’ parallel to CT, mert mindkettő merőleges AB-re, AA’TC paralelogramma. Így TAA’triangle és ATCD valóban egybevágóak, mert AA’=CT, A’T=AC és A’ATangle=ATC=90°. Mivel a C pontnál két derékszög van, így A, C és C2 egy egyenesen vannak, így AC és BD is párhuzamosak, ezért ABDC is paralelogramma, tehát az ABC triangle és a DGB triangle is egybevágók.
  Az ABCtriangle magassága CT és DCBtriangle magassága BG, tehát DGBtriangle is egybevágó TAA’triangle-gel.
 2. Hasonlóan bizonyítható, hogy a CBGtriangle és a TB’B is egybevágó.
 3. FT1B1T’ négyszög egybevágó CGA’C2 négyszöggel, mert CT1G1B téglalapban CG=T1B1, CC2=T1F=BC az ABC és a TT1F háromszögek egybevágósága miatt (AB=TT1 és a két háromszög megfelelő szögei is egyenlőek (mert merőleges szárú szögek), valamint a két négyszög szögei is egyenlőek (mert párhuzamos szárú szögek). A két négyszögben ugyanis a megfelelő oldalak párhuzamosak. A további két megfelelő oldalpár egyenlősége ezekből már következik.
 4. Az A’A1T1E és A’’GDB2 négyszögekben is párhuzamosak a megfelelő oldalak, így itt is elég bizonyítani, hogy A’A1=GA’’ és A1T1=GD. A BB2A’’triangle egybevágó az ABCtriangle-gel, mert BB2=BC és a megfelelő szögek pedig egyenlők, mert merőleges szárú szögek. Ebből azonban következik, hogy AA1=BA’’.
  Mivel fentebb már beláttuk, hogy AA’=GB, ezért A’A1=AA1-AA’=BA’’-BG=GA.
  Már láttuk, hogy AT=GD, de AA1T1T téglalapban AT=A1T1, tehát A1T1=GD.
  A CC3A3A négyszög egybevágó az A’EFT négyszöggel. Mivel a megfelelő oldalak itt is párhuzamosak, a szögek valóban egyenlőek (derékszögek).
  CC3A3A egy négyzet, amelynek oldalai AC hosszúak. Már láttuk, hogy A’T=AC.
  Az ABCD és a TT1Ftriangle egybevágók, mert AB=TT1 és ACBangle =TFT=90°, továbbá CABtriangle=FTT1triangle, mert merőleges szárú szögek: TF parallel to CB ebből következik, hogy TFperpendicular AC és ABperpendicular TT1. Az egybevágóságból következik, hogy TF=AC, tehát A’EFT is AC oldalhosszúságú négyzet.

Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához

Adott egy derékszögű háromszög az oldalai fölé emelt négyzetekkel. A „Háromszög rögzítése” feliratú jelölőnégyzet bekapcsolása után az elmozgatható (piros) síkidomokkal kell az átfogóra emelt négyzetet hézag és átfedés mentesen kitölteni. Bárhol megfogva mozgathatjuk őket szükség szerint.
Az „Ellenőrzés” jelölőnégyzet bekapcsolásakor a helyükre került elemek színe zöldre vált.
Az „Újra” gomb megnyomásával a kiindulási állapottól kezdhetjük újra a próbálkozást.

EMBED