7. évfolyam

Háromszög súlyvonala 5.

KERESÉS

Felhasználói leírás

Az ABC háromszög belsejében adott a P pont úgy, hogy a PAPBPC szakaszok három egyenlő területűrészre osztják a háromszöget.

Igaz-e, hogy a PB egyenes illeszkedik az AC oldal felezőpontjára?

Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához

Egy háromszög belsejében adott az a pont, amelyet a háromszög csúcsaival összekötve egyenlő területű részháromszöget kapunk. A jelölőnégyzetek segítségével megjeleníthetőek a megfelelő szakaszok és félegyenesek, valamint láthatjuk a P pont által meghatározott szakaszok hosszát.

Feladatok

  1. Kapcsold be a „BP szakasz”, majd a „BP félegyenes” jelölőnégyzeteket! Az AC oldal felezőpontja az Fb pont.
  2. Igazold, hogy a PB egyenes áthalad az Fponton!
  3. Mit mondhatunk a PA egyenesnek és a BC oldalnak, valamint a PC egyenesnek és az AB oldalnak a metszéspontjáról? Miért?
  4. Mit mondhatunk az ABC háromszög belsejében lévő P pont helyzetéről a háromszög csúcsait és a szemközti oldalak felezőpontjait illetően?