7. évfolyam

Érmedobás

KERESÉS

Felhasználói leírás

A képen látható öt érmével végezhetsz dobásokat a „Dobás” gombra kattintva. 

Figyeld a dobott fejek számát!

Milyen eredményei (kimenetelei) lehetnek a kísérletnek? Válassz a pipák segítségével!

A táblázat segít a nyilvántartásban, a diagramon pedig folyamatosan láthatod, hogy az összes esetek hányad részében (relatív gyakoriság) következett be az adott kimenetel.

Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához

A „Dobás” gomb hatására mindig egy új érmesorozat jelenik meg. Ha a pipák segítségével kiválasztottuk a megfelelő eseményt, az eredmény bekerül a táblázatba és a diagram is azonnal mutatja az ennek megfelelő relatív gyakoriságot. A 10. dobás után "begyorsíthatunk", lehetőség van egyszerre „Tízet dob”-ni .  Bármikor újrakezdhetjük a kísérletezést.

Feladatok

  1. Hányféle kimenetel lehet?
  2. Végezzel 10 dobást! Válaszd ki a pipával a megfelelő eseményt!
  3. Végezz el még 40 dobást! (Az első tíz után dobhatsz tízesével is.) Mit tapasztalsz?
  4. Egyeztess társaiddal! Ők milyen eredményt kaptak? Mivel magyarázható?
  5. A diagram a legmagasabb oszlophoz tartozó relatív gyakoriságot tünteti fel.
    Számítsd ki a többi esemény relatív gyakoriságát is! A relatív gyakoriságot úgy kapjuk, hogy a gyakoriságot elosztjuk a kísérletek számával. Egyeztesd társaiddal az eredményeket!
  6. Mely eseményeknél várható hasonló érték? Mivel magyarázható ez? Hogyan látszik ez a diagramon?