6. évfolyam

Alapszerkesztések 7. – 45°-os szög szerkesztése

KERESÉS

Felhasználói leírás

Figyeld meg jól, mit kell csinálni a körzővel és a vonalzóval, ha egy 45°-os szöget szeretnél szerkeszteni!

Figyeld meg milyen eszközöket, milyen sorrendben használtunk! A PA távolság egyenlő a PB távolsággal? Az A, illetve B pontból húzott körív sugara megegyezik? Milyen pontja a P pont, az AB szakasznak? Mi a neve a P ponton átmenő segédegyenesnek? Mekkora szöget zár be az egyenes és a segédegyenes? Megválasztható-e tetszőlegesen a PC távolság? Mi a neve a PM félegyenesnek?

Vegyél fel különböző állású egyeneseket. Végezd el a bemutatóban látott műveletsort
valódi körzővel és vonalzóval.