5. évfolyam

Egész számok

KERESÉS

Felhasználói leírás

A rajzlapon egy számegyenest látsz. Olvasd le a véletlenszerűen megjelenő pontok értékét, majd írd be a megfelelő helyre! Ezután határozd meg a leolvasott szám ellentettjét és abszolút értékét!

Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához

A tanulónak a rajzlapon látható számegyenesről kell a véletlenszerűen megjelenő pontok értékét leolvasnia, majd a beviteli mezőbe beírnia. Ezután kell meghatároznia a leolvasott szám ellentettjét és abszolút értékét.
Az Ellenőrzés gomb () megnyomása után – szükség esetén – a tanuló javíthat, az Újra gombbal () új feladatot kezdhet.