A továbbképzés célja, hogy az általános iskola felső tagozatán tanító pedagógusokat megismertesse a GEOMATECH projekt keretében létrehozott, a GeoGebra szoftver segítségével támogatott, digitális tananyagegységekkel, a GEOMATECH portálban és online feladatgyűjteményben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőséggel.

A képzés helyszíne: Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 1.)